Confidențialitatea datelor

Ultima actualizare

Iulie 2021

Cine suntem?

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale magazinului avoncraiova.ro apartinand companiei Nicnova Cosmetics S.R.L

Adresa companiei: Str C-Tin Iotzu bl 149D Sc 1 ap 2

Adresa magazinului fizic:  Bulevardul decebal 65 bl 70

Detalii contanct reprezentant legal:

Nume: Bogdan

Prenume: Nicolae

Telefon: 0770 577 755

Email: boni7li@yahoo.co.uk

Comentarii

Atunci cand vizitatorii lasa un comentariu site-ul va colecta datele comentariul si de asemenea adresa IP si  userul motorului de cautare pentru a ajuta detectarea comentariilor de tip spam.

Un text anonimizat creat din email-ul dumneavoastra va fi trimis catre Gravatar sub forma unui hash pentru ca serviciul sa verifice daca il folositi. Mai multe informatii despre politica de confidentialitate Gravatar gasiti aici : https://automattic.com/privacy/. Dupa aprobarea comentariului poza dumneavoastra de profil va deveni publica in acesta.

Media

Trebuie retinut ca daca incarcati pe site imagini cu date despre locatie(EIXF GPS) incluse in acestea, vizitatorii site-ului pot descarca aceste imagini si extrage datele despre locatie din acestea.

Cookies

Avoncraiova.ro nu a implementat module cookies. Site-ul ruleaza pe platforma WordPress iar orice module care pot exista sunt cauza tertei parte WordPress. 

Puteti gasi mai multe informatii despre politica de confidentialitate wordpress la  https://wordpress.org/about/privacy/

 

Cu cine impartim datele dumneavoastra

Nicnova Cosmetics nu imparte datele dumneavoastra cu nici o alta companie.

Folosind platforma WordPress va asumati ca date cu caracter nepersonal pot fi preluate direct de WorPress pentru imbunatatirea serviciilor platformei.

Ce date retinem si pentru ce perioada

In general singurele date care prezinta caracter personal retinute de avoncraiova.ro sunt cele aferente profilului utilizatorului si cele introduse in comentariile sau recenziile dumneavoastra si pot fi retinute atata timp cat este nevoie de acestea.

Daca lasati un comentariu, atat comentariul cat si metadata acestiua poate fi retinut permanent sau sters pentru a automatiza acceptul urmatoarelor viitoare comentarii ale dumneavoastra.

Pentru utilizatorii care se inregistreaza pe site, retinem toate datele pe care acestia le introduc in sectiunea de profil a contului lor.

Ce drepturi aveti asupra datelor dumneavoastra.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Nicnova Cosmetics Srl, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Nicnova Cosmetics Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Nicnova Cosmetics Srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Nicnova Cosmetics Srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Nicnova Cosmetics Srl către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Nicnova Cosmetics Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Nicnova Cosmetics Srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesa

Unde trimitem datele dumneavoastra?

Comentariile vizitatorilor pot trece printr-un procesator de comentarii autoamat anti spam.

Scopul prelucrarii datelor

Scopul prelucrarii datelor este imbunatatirea platformei dar si imbunatatirea serviciului automat anti spam.

Shopping Cart
Scroll to Top